Art pódium pri zvonici, Červeník 2008

CREATED BY w3soft